Gudenådalens vævere er en forening, der tilbyder vævere at mødes med andre vævere. Både helt NYE og ERFARNE vævere står bag denne nye forening hjemhørende i Bjerringbro.
Vi ønsker at mødes fast en aften om ugen i foreningens lokaler.
Her vil være mulighed for at have sin egen væv stående, vi råder dog over enkelte væve til udlån, primært til nye vævere. Herudover vil der være mulighed for selv at tage i foreningens lokaler og væve.
Vi vil med tiden tilbyde at mødes omkring andre håndarbejder, det kunne være knipling, patchwork, farvning af garn og andre ting.
Vi opfordrer til, at man henvender sig til foreningen, såfremt man har forslag og ønsker, der kunne være en del af foreningen, da vi gerne vil være en bredt favnende forening.
Bestyrelsen er:
Formand: Rikke Nielsen
Næstformand: Anita Bindner
Kasserer: Tove Holdorf
Sekretær: Charlotte Mose Larsen
Bestyrelsesmedlem: Helene Christensen
 
Vedtægter kan ses her.
 

Hvem er vi

...her vil naturligvis komme mere om os alle...
 
  Rikke Nielsen
Har vævet i ca. 3 år....
 
  Charlotte Mose Larsen
Ret ny væver...
 
 Anita Bindner
Ret ny væver...
 
 Tove Holdorf
Ny væver...
 
Helene Helene Christensen
Mange års erfaring som væver...

 

 
Gudenådalens vævere | Enggården, Jørgens Allé 42, 8850 Bjerringbro